Uprostřed inovace, v pohodlí

Pohodlí
 
Primární účel je zajistit pohodlnou interakci člověka s nejnovějšími technologiemi jako jsou:
notebook, tablet a smartphone.
Velmi dobře však slouží i se staršími médii jako jsou knihy a sešity na kreslení a psaní,
co se dá využít stejně na práci tak odpočinek.
 
Více účelovost:
 
Každý z produktů je navržen plnit různé úkoly v různorodých prostředích, proto Multi.
Výčet možností našich produktů je ohraničen pouze životním stylem uživatele.
 
 
Inovativní řešení:
 
Kladu důraz na inovace zaběhnutých představ o používání nábytku. Nový nábytek je docílen
unikátním řešením a používání dřevěného materiálu novým způsobem.

 Logo multipohodie

Copyright 2016 - 2018 © multipohodli.cz